VšĮ Creators 76

1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo

taisykles ir sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės www.bilietai.mamontovas.lt (toliau -

Interneto svetainė) lankytojai, VšĮ “Creators 76” (toliau – Įmonė) paslaugų gavėjai, asmenys atlikę

aktyvius veiksmus Įmonės socialinės žiniasklaidos paskyrose, asmenys sutikę gauti Įmonės rinkodaros

medžiagą, dalyvaujantys Įmonės organizuojamose akcijose (toliau – Klientai).

Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko,

Interneto svetainėje, įsigyja paslaugą, apsilanko Įmonės socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti Įmonės

tiesioginės rinkodaros parnešimus, apsilanko renginiuose, kurių bilietus platina Įmonė, sutinka dalyvauti

Įmonės akcijose.

Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, paranda teisę lankytis Interneto

svetainėje, naudotis bet kuria iš Įmonės teikiamų paslaugų, atlikti aktyvius veiksmus Įmonės socialinių

tinklų paskyrose, dalyvauti Įmonės akcijose.


2. Apie Įmonę

VšĮ “Creators 76”, juridinio asmens kodas 305807310, buveinė adresu Jūros g. 2-35, Klaipėda LT-92118.

Kontaktai asmens duomenų klausimais: elektroninis paštas - hi@creators.lt; tel. Nr. +370 604 04444


Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Įmonės apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota

Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, IP adresą,

elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą, kurią apie Klientus Įmonė renka dėl šioje

Privatumo politikoje ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su Įmone nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria Įmonė

susipažįsta Klientui susisiekus su Įmone socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus

Įmonės socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.


3. Kaip Įmonė renka bei naudoja Klientų asmens duomenis

Įmonei yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais.

Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai Įmonė renka asmens duomenis apie:

· asmenis, kurie naudojasi Įmonės paslaugomis ar įsigyja Įmonės platinamų bilietų ir prekių;

· Įmonės klubo narius;

· asmenis, kurie sutinka gauti Įmonės rinkodaros medžiagą;


· su Įmonė susisiekusius asmenis;

· Interneto svetainės lankytojus;

· socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į Įmonę per Įmonės

paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;

· asmenys, kurie dalyvauja renginiuose, kurių bilietus platina Įmonė;

· asmenis, kurie dalyvauja Įmonės akcijose.


4. Asmens duomenys, tvarkomi teikiant paslaugas

Duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo terminas

Duomenų tvarkymo pagrindas

Prekių ar paslaugų teikimas, sutarties sudarymas ir vykdymas

Asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir pan.), PVM sąskaitos faktūros rekvizitai, informacija apie įvykdytus, atmestus ar nepavykusius mokėjimus, kortelės, pagal kurią gali būti suteikta nuolaida, rūšis ir numeris.

10 metų po sutarties sudarymo sutarties sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties sudarymu susijusi informacija bei apskaitos dokumentai
5 metai kita informacija

Sutikimas

Vartotojų aptarnavimas, registravimas ir identifikacija

Elektroninio pašto adresas, gyvenamoji data, gyvenamoji vieta (adresas), vardas, pavardė, telefono numeris.

5 metai nuo paskutinio prisijungimo dienos.

Sutarties vykdymas

Vartotojų aptarnavimas, suasmenintų funkcijų teikimas, paslaugų kokybės gerinimas

Paskyros sukūrimo data bei prisijungimų istorija, Bilietų pirkimo ir panaudojimo istorija, sąsajos su socialiniais tinklais, sąsajos su lojalumo klubais, sąsajos su įmonėmis (tuo atveju, jeigu vartotojas yra jas nurodęs), vartotojo žaidimo Programėlėje istorija, vartotojo sutikimo su Privatumo politika istorija.

5 metai nuo paskutinio prisijungimo dienos.

Sutikimas


5 metai nuo paskutinio prisijungimo dienos.


Sutarties vykdymas


Vartotojų aptarnavimas, suasmenintų funkcijų teikimas, paslaugų kokybės gerinimas


Paskyros sukūrimo data bei prisijungimų istorija, Bilietų pirkimo ir panaudojimo istorija, sąsajos su

socialiniais tinklais, sąsajos su lojalumo klubais, sąsajos su įmonėmis (tuo atveju, jeigu vartotojas yra jas

nurodęs), vartotojo žaidimo Programėlėje istorija, vartotojo sutikimo su Privatumo politika istorija.


5 metai nuo paskutinio prisijungimo dienos.


Sutikimas


5. Tiesioginė rinkodara

Tiesioginė rinkodara vykdoma tik asmenų, kurie yra sulaukę 14 metų amžiaus atžvilgiu. Asmenims, kurie

yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie Įmonės siūlomas prekes ir

(ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, kt.) siųsime

pasiūlymus dėl Įmonės paslaugų teikimo ar prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą,

teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime Įmonės naujienas, paslaugų teikimo tvarką.

Jums taip pat bus siunčiama Įmonės valdomų portalų www.bilietai.mamontovas.lt ir kt. Įmonės

valdomų portalų naujienos.


Tiesioginės rinkodaros tikslu Įmonė tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono

numerį, elektroninio pašto adresą (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės

rinkodaros parnešimų); gimimo datą, duomenis, patvirtinančius teisę dalyvauti reklaminėse akcijose,

reklaminių akcijų sąlygų išpildymą patvirtinantys dokumentai (privalomi, kai dalyvaujama akcijose);

adresą, lytį, šeiminę padėtį, darbovietę, vaikų skaičių (duomenys pateikiami pasirinktinai).

Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 5 metus po sutikimo gavimo.

Jei esate mūsų aktyvus Klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Įmonės tiesioginės rinkodaros

pranešimų gavimo, mes Jums siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums

teikiamas paslaugas ar perkamas prekes. Šiuo atveju Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus

naudojami 3 metus po prekės ar paslaugos įsigijimo.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis

elektroniniu paštu hi@creators.lt.

Mūsų reklaminę informaciją galite gauti/matyti ir tam tikrose telefono programėlėse (Programėlėje,

Viber ir kt.), taip pat, matyti mūsų reklamą Google tinkle ir kitose platformose, kurias jūs patys susiejate

su savo telefono numeriu ar elektroniniu paštu.


6. Susisiekite su mumis

Interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite susisiekti su Įmone. Visus pranešimus priimame,

peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei su mumis susisieksite elektroniniu paštu, mes tvarkysime

tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus

klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Atkreipkite dėmesį, kad gali būti naudojama elektroninių laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė

įranga ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio.

Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui

Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau

nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti.

Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad

būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, elektroniniu paštu arba

telefonu. Pasikeitus Jūsų asmens duomenimis, prašome nedelsiant pranešti mums.


7. Interneto svetainių lankytojai

Jei žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo Jūsų registracijos vardą (elektroninio pašto adresą) ir

(ar) slaptažodį, privalote kuo greičiau mums apie tai pranešti elektroniniu paštu: hi@creators.lt.


7.1. Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų

naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus.

Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina

malonesnę Interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik

trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad

visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs

negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite žemiau esančioje lentelėje:

(a) Absoliučiai būtini slapukai.

Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų

pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis Interneto svetainėje, o Įmonei užtikrinant

apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir

patekti į apsaugotas Interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis.

(b) Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia Įmonei atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda

po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Įmonei pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui,

užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo

pagrindas yra Klientų sutikimas.

(c) Funkciniai slapukai.

Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia Įmonei

pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų

renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.


8. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus,

laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia Įmonei

pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų

renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo

metu turime šias paskyras:


(a) tinkle “Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu

https://www.facebook.com/privacy/explanation;

(b) tinkle “Instagram“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu

https://help.instagram.com/155833707900388;

(c) tinkle “Youtube“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu

https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų

teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.


9. Dalyvavimas renginiuose, kurių bilietus platina Įmonė

Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka bus naudojami pranešant visuomenei

apie renginius, kurių bilietus platina Įmonė. Jūsų nuotraukos, padarytos renginių, kurių bilietus platina

Įmonė, metu, Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos kitų renginių organizatorių, arenų ir (ar) kitų

renginiams skirtų vietų socialinės žiniasklaidos paskyrose, Interneto svetainėse. Įmonė neatsako už kitų

renginių organizatorių, arenų ir (ar) kitų renginiams skirtų vietų atstovų veiksmus.

Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų

reikalavimų, tačiau Įmonė neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos 5 metus po renginio, išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis.


10. Dalyvavimas Įmonės akcijose

Įmonė organizuoja akcijas, filmavimus ir juose užfiksuotą video, garso, foto medžiagą naudoja

pardavimų skatinimui įvairiuose visuomenės informavimo priemonėse (televizijoje, radijuje, socialinės

žiniasklaidos priemonių tinkluose), internete ir kituose viešuose kanaluose. Jums sutikus, tokią medžiagą,

užfiksuotą Įmonės akcijose, filmavimuose, Jūsų vardą bei pavardę, mes 5 metus naudosime pardavimų

skatinimo tikslais.


11. Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų

tiekėjams ar subrangovams (tokiais atvejais Įmonė veikia kaip duomenų valdytojas), jei pagrįstai reikia

tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

· jei turime padaryti tai pagal įstatymą;

· siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems

asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);


· ketinant parduoti Įmonės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam

veiklos ar jos dalies pirkėjui;

· pardavus Įmonės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai, esančioms

šalyse, kurios neužtikrina tinkamo lygio duomenų apsaugos.

Mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šioje Privatumo politikoje

numatytus atvejus.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate

būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti

elektroniniu paštu hi@creators.lt, nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų

gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.


12. Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės

Mūsų Interneto svetainėje ir Programėlėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečiosios

šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus

įstatymus bei norminius teisės aktus.

Lankytis trečiosios šalies interneto svetainėse galite savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios

tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės už jose skelbiamą turinį, informacijos tikslumą, jose pateikiamą

nuomonę, ar trečiosios šalies siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.

Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės.

Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies interneto svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti

pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės nei už

trečiosios šalies interneto svetainėje skelbiamą medžiagą, į kurią Klientas yra nukreipiamas dėl platesnės

informacijos apie renginį, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.


13. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios

užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo,

taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.


14. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Jūsų turimas teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens

duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau


informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo elektroninio pašto adresu:

hi@creators.lt.


14.1. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti apie tai

pranešdami elektroninio pašto adresu: hi@creators.lt. Įmonė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip

per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus jūsų

prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių,

minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, bet tokiu atveju mes Jus per 1 mėnesį nuo

prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis.


14.2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to

nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome

kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens

duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą

šiuo elektroninio pašto adresu: hi@creators.lt, patvirtinkite savo asmens tapatybę; teikdami tokį

prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.


14.3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra

labai sudėtinga. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame

atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite

kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba

suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų

arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.


14.4. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi

toliau aprašytos tvarkos.

(a) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes

galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

(b) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes

galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.


· Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui,

mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus);

· rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai;

· Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą,

pavyzdžiui, teisiniame procese.

(c) Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

· laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate

pretenzijas dėl duomenų tikslumo;

· kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau

nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;

· kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti,

įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;

· laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau

tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų

tvarkymo.

(d) Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais,

perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.

(e) Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:

· kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio

teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba

· bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros

tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais

teisėtais tikslais.


15. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome

nedelsiant kreiptis į mus su skundu elektroninio pašto adresu hi@creators.lt. Tik gavus Jūsų skundą mes

įsipareigojame susisiekti su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir

apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų

apsaugos inspekcijai.


16. Atsakomybė


Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos

veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje atliekami

prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems

asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo,

prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad

prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti mus apie tai

paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu ir nedelsiant pasikeisti slaptažodį.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia

Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus

duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas

mus apie tai elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog

Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.


17. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo

politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir

įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami

juos Interneto svetainėje. Jei prisijungiate prie Interneto svetainės po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs

sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Privatumo politikos apačioje pateikiama

„Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.


Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2023-08-22.


PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS


1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šių VšĮ “Creators 76” paslaugų teikimo taisyklių (toliau – „taisyklės“) tikslas – reglamentuoti VšĮ

“Creators 76” , (toliau – „Įmonė “), jos prekybos taškuose (toliau prekybos taškai vadinami „prekybos

taškais“), Įmonės valdomoje ir tvarkomoje interneto svetainėje www.bilietai.mamontovas.lt (toliau

tekste – „interneto svetainė“), užtikrinant Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo (Žin.,

1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008-06-25 nutarimo Nr. 623

„Dėl sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas,

taisyklių patvirtinimo (Žin., 2008-07-03, Nr.75-2945), kitų įstatymų bei teisės aktų, nustatančių vartotojų

teisių apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.


1.2. Pagrindinės Įmonės teikiamos paslaugos apima bilietų, įskaitant, bet neapsiribojant dovanų kuponų,

abonementų, nuolaidų kortelių, platinimo paslaugas, taipogi visas kitas paslaugas, kurias Įmonė teikia ar

gali teikti ateityje (toliau – „Paslaugos“).

1.3. Įmonės Paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis, kitais Įmonės dokumentais, taip pat

Įmonei taikomų teisės aktų reikalavimais. Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys, t. y. tiek

fiziniai, tiek juridiniai asmenys (toliau – „asmenys“), kurie naudojasi Įmonės teikiamomis Paslaugomis

tiek Įmonės prekybos taškuose, tiek Įmonės interneto svetainėje, tiek bet kurioje kitoje Paslaugų teikimo

vietoje. Juridiniams asmenims yra taikomos ir privalomos šių taisyklių nuostatos, numatančios asmenų

pareigas, tuo tarpu šių taisyklių nuostatos numatančios asmenų teises, juridiniams asmenims yra

taikomos tik Įmonės pasirinkimu ir nuožiūra, apie tai informuojant interneto svetainėje ar kitu Įmonės

pasirinktu būdu viešai, taip pat tais atvejais, kai Įmonė ir konkretus juridinis asmuo dėl to atskirai

susitarė raštu.

1.4. Gaudami, užsakydami ar naudodamiesi Įmonės Paslaugomis ir ištekliais asmenys patvirtina, kad yra

susipažinę su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei asmuo nėra susipažinęs su šiomis

taisyklėmis, Įmonė turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas.

1.5. Šios taisyklės yra sandorio, kurį asmenys sudaro naudodamiesi Įmonės Paslaugomis, neatskiriama

sąlygų dalis.

1.6. Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų

paskelbimo Įmonės interneto svetainėje www.bilietai.mamontovas.lt. Asmenims rekomenduojama

visuomet susipažinti su naujausia šių taisyklių versija.


2. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

2.1. Asmenys įsigyjantys bilietus, kartu sutinka ir su visomis bilietų naudojimo sąlygomis, kurios yra

privalomos ir taikomos asmenims įsigijusiems bilietus. Asmenims nesilaikantiems bilietų naudojimo

sąlygų Įmonė ir/ar paslaugų teikėjas gali taikyti sankcijas.

2.2. Įmonė teikia Įmonės turimą viešą informaciją visiems asmenims, kurie į ją kreipiasi tiesiogiai. Už

specifinius informacijos pateikimo būdus, pvz. informacijos teikimą telefonu, gali būti nustatyti

mokesčiai arba skambučių tarifai. Informaciją apie mokesčius (tarifus) taikomus informacijos pateikimo

būdams, asmenys gali rasti interneto svetainėje arba kreipdamiesi į Įmonę.

2.3. Bilietai gali būti parduodami prekybos taškuose, įskaitant ir interneto svetainę. Įmonė visiems

asmenims užtikrina vienodas sąlygas įsigyti bilietus, todėl laisvas vietas bilietų pirkimo momentu

parenka automatinė sistema. Šis punktas neapriboja Įmonės teisės paskirti vietas asmenims ne

automatiniu būdu pagal specialius komercinius užsakymus / pasiūlymus arba kitais atvejais.

2.4. Bilietai asmenims išduodami (sugeneruojami) tik sumokėjus pilną bilietų kainą ir bilietams taikomus

papildomus mokesčius. Informacija apie bilietų kainas, jiems taikomus papildomus mokesčius ir

atsiskaitymo sąlygas yra pateikiama prekybos taškuose, interneto svetainėje arba tiesiogiai kreipiantis į

Įmonę.


2.5. Siekdama patenkinti skirtingų asmenų skirtingus poreikius Įmonė turi teisę sudaryti galimybes

asmenims atsiskaityti už Paslaugas Įmonės prekybos taškuose mokant grynaisiais, atsiskaitymo

kortelėmis arba atsiskaityti už Paslaugas Įmonės interneto svetainėje, pasinaudojant elektroninės

bankininkystės paslaugomis arba užsisakant išankstinę sąskaitą apmokėjimui ir ją apmokant. Informacija,

ar galima atsiskaityti atsiskaitymo kortelėmis, ir kokių sistemų kortelėmis (pvz. „VISA“; „MASTERCARD“)

galima atsiskaityti už Paslaugas, pateikiama Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikimo vietoje ir gali skirtis.

Dėl techninių kliūčių ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, atsiskaitymo būdai gali būti ribojami.

2.6. Siekdama užtikrinti kokybišką ir tinkamą Paslaugų suteikimą, asmens duomenų apsaugą bei asmens

identifikaciją, Įmonė turi teisę reikalauti, kad asmenys, norintys pasinaudoti galimybe įsigyti bilietus

naudodamiesi interneto svetaine, joje registruotųsi, užpildydami elektroninę registracijos formą. Įmonė

turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims užsiregistruoti interneto svetainėje, jiems

užpildant rašytinę registracijos formą. Apie tokią galimybę Įmonė informuoja atskirai. Asmenys

užsiregistravę Įmonės interneto svetainėje privalo laikytis Įmonės nustatytų, internetinėje svetainėje

taikomų jos naudojimo taisyklių ir reikalavimų, o šių taisyklių ir reikalavimų nesilaikant Įmonė turi teisę

tokių asmenų registraciją panaikinti.

2.7. Paslaugų užsakymai interneto svetainėje apdorojami tik patikrinus kontaktinę ir finansinę

informaciją. Jei asmenys pateikia neteisingą informaciją, Įmonė gali panaikinti neteisingą informaciją

pateikusio asmens užsakymą ir/arba registraciją arba taikyti kitas sankcijas kaip nustatyta taisyklių 4

straipsnyje.

2.8. Įmonė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims rezervuoti bilietus. Informaciją apie

bilietų rezervavimo paslaugą, apie šios paslaugos teikimo sąlygas ir tai ar tokia paslauga teikiama,

pateikiama Įmonės interneto svetainėje, prekybos taškuose arba tiesiogiai kreipiantis į Įmonę dėl

informacijos suteikimo.

2.9. Įmonė interneto svetainėje bilietus įsigyjantiems/rezervuojantiems asmenims gali nustatyti bilietų

užsakymo limitą, kuris negali būti viršytas. Už bilietų užsakymo limito viršijimą asmeniui gali būti taikoma

atsakomybė, kaip nustatyta taisyklių 4 straipsnyje.

2.10. Įmonė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims pasirinkti skirtingus įsigytų bilietų

pristatymo būdus. Informaciją apie galimus bilietų pristatymo būdus, šios paslaugos teikimo sąlygas ir tai

ar tokia paslauga teikiama, pateikiama Įmonės interneto svetainėje, prekybos taškuose arba tiesiogiai

kreipiantis į Įmonę dėl informacijos suteikimo.

2.11. Paslaugos prekybos taškuose teikiamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis, kitais Įmonės

dokumentais ir galiojančių teisės aktų reikalavimais, kurie taikomi tokių paslaugų teikimui.

2.12. Įmonė turi teisę nustatyti papildomas ir/ar kitas Paslaugų teikimo sąlygas, nors ir nenumatytas

šiose taisyklėse, informuodama apie tai viešai interneto svetainėje ar kitu Įmonės pasirinktu būdu.

2.13. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybės Įmonės paslaugų teikimas gali būti sustabdytas ar

nutrauktas. Įmonė taip pat turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti Paslaugų teikimą konkretaus asmens

atžvilgiu, jeigu šis asmuo pažeidinėją šias taisykles, kitas Įmonės nustatytas taisykles ar sąlygas, elgiasi

nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei.


2.14. Įmonė neatsako už teikiant Paslaugas ne dėl Įmonės kaltės atsiradusius Paslaugų teikimo

sutrikimus ir/ar asmenų bei trečiųjų asmenų patirtą žalą.


3. ĮMONĖS IR ASMENŲ (VARTOTOJŲ) TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Įmonės teisės ir pareigos:

3.1.1. Įmonė privalo tinkamai ir laiku suteikti Paslaugas visiems besikreipiantiems ir šių taisyklių

reikalavimų besilaikantiems asmenims.

3.1.2. Įmonė privalo tinkamai komunikuoti ir bendradarbiauti su visais besikreipiančiais asmenimis.

3.1.3. Įmonė turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas šiose taisyklėse ir teisės aktuose numatytais atvejais.

3.1.4. Įmonė taipogi turi kitas įstatymuose ir šiose Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas ir gali jomis

naudotis be jokių apribojimų.

3.2. Asmenų teisės ir pareigos:

3.2.1. Asmenys privalo:

3.2.1.1. tinkamai ir laiku atsiskaityti su Įmone už Įmonės teikiamas Paslaugas;

3.2.1.2. nepažeisti ir laikytis šių taisyklių, kitų viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Įmonės

nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;

3.2.1.3. neįžeisti ir nediskriminuotų kitų asmenų, nežeminti kitų asmenų orumo, taipogi nepažeisti

Įmonės teisių ir teisėtų interesų;

3.2.1.4. teikiant Įmonei duomenis atsakyti už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiimti

visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą;

3.2.1.5. įgyvendinti ir vykdyti kitas asmenims, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų, nustatytas

pareigas.

3.2.2. Asmenys turi teisę:

3.2.2.1. laikydamiesi šių taisyklių reikalavimų ir Įmonės nurodymų, naudotis visomis Įmonės teikiamomis

Paslaugomis;

3.2.2.2. gauti iš Įmonės viešai skelbiamą Įmonės turimą informaciją;

3.2.2.3. naudotis kitomis asmenims, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų suteikiamomis teisėmis.


4. TAIKYTINA ATSAKOMYBĖ

4.1. Asmenims pažeidusiems šių taisyklių reikalavimus Įmonė gali panaudoti šių taisyklių 4.2. punkte ir jo

papunkčiuose numatytas priemones.


4.2. Šių taisyklių numatytais atvejais Įmonė turi teisę be atskiro įspėjimo savo pasirinkimu naudoti vieną

arba kelias šio punkto papunkčiuose numatytas priemones:

4.2.1. atsisakyti suteikti Paslaugas;

4.2.2. panaikinti asmens bilietų užsakymą arba bilietus;

4.2.3. kreiptis į teisėsaugos ar kitas kompetentingas institucijas ir perduoti joms asmens duomenis bei

kitą susijusią informaciją;

4.2.4. neribotam laikui sustabdyti arba panaikinti asmens teisę prisijungti prie interneto svetainės;

4.2.5. panaikinti asmens registraciją internetinėje svetainėje;

4.2.6. imtis bet kokių kitokių teisėtų priemonių.

4.3. Šių taisyklių numatytais atvejais Įmonė dėl asmens veiksmų (neveikimo) ėmusis šiose taisyklėse

numatytų priemonių neatlygina jokių taisyklių ar teisės aktų reikalavimus pažeidusio asmens ir / ar su

juo susijusių asmenų patirtų tiesioginių ir / ar netiesioginių nuostolių.


5. BILIETŲ ĮSIGIJIMO, KEITIMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

5.1. Bilietų įsigijimo tvarką reglamentuoja šių taisyklių 2 skyriaus „Paslaugų teikimo sąlygos“ nuostatos.

5.2. Bilietai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, priskiriami negrąžinamoms prekėms. Įmonė nekeičia

bilietų ir negrąžina pinigų, kai nupirktas bilietas pametamas, pavagiamas, pažeidžiamas ar sunaikinamas,

kai asmuo dėl bet kokių priežasčių nebepageidauja naudotis paslaugomis, kurioms buvo įsigytas bilietas,

ir tai įvyko ne dėl šių taisyklių 5.4 punkte numatytų aplinkybių, taipogi kitais šias paslaugas teikiančių

asmenų nustatytais atvejais. Įmonė sugadintų, suplėšytų ar pažeistų bilietų nekeičia. Esant pretenzijoms

dėl šiame taisyklių punkte nurodytų aplinkybių asmenys turi kreiptis į paslaugas teikiančią Įmonę.

5.3. Asmenys prieš įsigydami bilietus privalo įvertinti visas renginio, į kurį yra įsigyjami bilietai, vykdymo

aplinkybes, įskaitant datą, laiką, vietą ir kitas renginio sąlygas, taip pat susipažinti su visa jiems aktualia

bilietų įsigijimo ir renginio vykdymo informacija. Dėl šios priežasties, taip pat dėl to, kad bilietų į renginį

pardavimas yra susijęs su iš renginio gaunamų pajamų planavimu, jų paskirstymų, papildomų paslaugų

užsakymu, renginio vietų išdėstymu, jų kiekiu ir pan., įsigyti bilietai nėra keičiami.

5.4. Jei Įmonė atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jos teikiamos paslaugos nebus

teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi

kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą

ir/ar pinigų grąžinimą.

5.5. Įmonės nuožiūra Įmonės interneto svetainėje ar kitu Įmonės pasirinktu būdų gali būti skelbiama

kitokia pinigų už bilietus grąžinimo tvarka.

5.6. Elektroniniai bilietai, įsigyti interneto svetainėje, grąžinami asmeniui prisijungus prie interneto

svetainė www.bilietai.mamontovas.lt jam vadovaujantis šioje svetainėje pateikiamais nurodymais.


5.7. Įmonė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims grąžinti bilietus skirtinguose platinimo

taškuose. Dėl galimybės grąžinti bilietus skirtinguose taškuose asmenys turi teirautis Įmonės tiesiogiai.

5.8. Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta suma yra per maža, nepaisant priežasčių dėl kurių taip atsitiko,

Įmonė turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas, panaikinti bilietą ar užsakymą ir grąžinti asmeniui jo

sumokėtą sumą. Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta per daug, Įmonė asmens prašymu grąžina asmeniui

pinigų sumą, kuri viršijo reikiamą sumokėti sumą. Tuo atveju, kai Įmonei asmuo yra pateikęs savo banko

ir sąskaitos rekvizitus, Įmonė turi teisę šią sumą grąžinti asmeniui ir nesulaukusi jo prašymo.

5.9. Įmonė pažymi, jog asmenys, įsigiję bilietus nuotoliniu būdu (t.y. Įmonės interneto svetainėje) neturi

teisės atsisakyti sutarties (t.y. bilieto pirkimo sutarties) pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso

6.22810 straipsnį.

5.10. Jeigu Pirkėjas pametė, sunaikino ar sugadino, ar kitaip prarado įsigytą abonementą arba bilietą, jis

turi galimybę (renginio organizatoriui leidus) šį abonementą ir/ar bilietą perspausdinti už papildomą

nustatytą mokestį, kurio dydį Pirkėjas gali sužinoti Įmonės nurodytais kontaktais, taip pat – kasose.


6. TAIKOMI APRIBOJIMAI IR DRAUDIMAI

6.1. Įmonės interneto svetainės turinys ir programinė įranga yra Įmonės ir / ar jos partnerių nuosavybė,

kuri yra saugoma galiojančiais įstatymais. Asmenys naudodamiesi interneto svetaine privalo nepažeisti

Įmonės teisių bei teisėtų interesų ir naudotis interneto svetaine laikydamiesi teisės aktų reikalavimų,

interneto svetainėje pateikiamų taisyklių, draudimų, nurodymų ir bet kokių kitokių teisėtų Įmonės

reikalavimų.

6.2. Asmenims draudžiama platinti, keisti, neteisėtai kopijuoti, spausdinti ar kitaip neteisėtai naudoti

Įmonės interneto svetainėje pateiktą informaciją be rašytinio Įmonės leidimo.

6.3. Asmenys neturi teisės bilietų klastoti, jų kopijuoti, taip pat panaudoti bilietus ar juos įgyti kitu

neteisėtu būdu. Asmenys, nesuderinę su Įmone, neturi teisės pardavinėti bilietų. Visos bilietų dizaino ir

turinio autorinės teisės priklauso Įmonei ar jos partneriams.

6.4. Asmenims yra taikomi kiti šiose taisyklėse, bei Įmonės interneto svetainėje ar kitoje Įmonės viešai

skelbiamoje medžiagoje taikomi apribojimai, draudimai, reikalavimai ir taisyklės.


7. SAUGAUS VARTOTOJO ELGESIO REIKALAVIMAI

7.1. Asmenys prieš gaudami / užsakydami Paslaugas turėtų kiekvieną kartą išsamiai susipažinti su

Paslaugų teikimo sąlygomis, bilietų ar Paslaugų kaina, išsiaiškinti bilietų, kurie suteikia teisę pasinaudoti

paslaugas teikiančio asmens paslaugomis, nustatytus apribojimus ir / ar kitus paslaugų teikimo kriterijus.

Kilus neaiškumams, asmenys privalo teirautis Įmonės papildomos informacijos.

7.2. Užsisakydami bilietus interneto svetainėje, asmenys privalo įsitikinti, kad ieško bilietų ir / ar teikia

užsakymus naudodami tik vieną naršyklės langą. Jei asmenys ieško bilietų naudodami keletą naršyklės

langų, jie gali netekti savo bilietų arba gali pasibaigti asmens prisijungimo prie interneto svetainės sesijos


laikas. Dėl šios priežasties gali sutrikti bilietų užsakymo – įsigijimo procedūra. Asmenims,

besinaudojantiems interneto svetaine draudžiama:

7.2.1. be rašytinio Įmonės sutikimo naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą,

siekiant kopijuoti interneto svetainėje esantį turinį arba siekiant bet kokių kitokių neteisėtų veiksmų;

7.2.2. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą bilietų užsakymams apdoroti ar

talpinti Įmonės interneto svetainėje;

7.2.3. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam

interneto svetainės veikimui;

7.2.4. atlikti bet kokius veiksmus kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą interneto svetainei;

7.2.5. prisijungti, perkrauti ar „atnaujinti“ interneto svetainės puslapius ar teikti kitokius prašymus

serveriams, dažniau nei vieną kartą per trijų sekundžių intervalą.

7.3. Asmenys naudojasi interneto svetaine savo rizika. Asmenys yra patys atsakingi dėl savo slaptažodžio

ir / ar raktinio žodžio, jei toks yra, slaptumo. Įmonė negarantuoja ir nėra atsakinga už tai, kad asmenims

naudojantis interneto svetaine nekils jokių trukdžių ar problemų.

7.4. Visais atvejais gaudamas / kreipdamasis dėl / užsakydamas Paslaugas asmuo turi elgtis protingai

sąžiningai ir apdairiai, pateikdamas Įmonei tik teisingą informaciją ir išsiaiškindamas visas jam konkrečiu

atveju svarbias aplinkybes bei sužinodamas visą jam reikalingą informaciją.


8. SKIRTINGOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS, KAI TUOS SKIRTUMUS TIESIOGIAI PATEISINA OBJEKTYVŪS

KRITERIJAI

8.1. Bilietus įsigyti ir naudotis Įmonės Paslaugomis gali visi asmenys, turintys teisines ir tam tikrais

atvejais technines galimybes (internetas, telefonas ir pan.) sudaryti tokius sandorius, t. y. asmenys

turintys visišką veiksnumą arba ribotą (nevisišką) veiksnumą, tačiau galintys sudaryti tokio pobūdžio

sandorius.

8.2. Paslaugų teikimo sąlygos taip pat gali skirtis ir dėl kitų aplinkybių (pvz. bilietų parduodamų

skirtingoms asmenų grupėms (pensininkams, studentams ir pan.) kaina, bilietų kaina priklausoma nuo

perkamų bilietų kiekio ar išankstinio įsigijimo, taip pat nuo šių priežasčių priklausantys papildomi

mokesčiai ar jų dydis ir pan.), tačiau Įmonė taikydama skirtingas Paslaugų teikimo sąlygas privalo

nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

8.3. Skirtingos Paslaugų teikimo sąlygas taip pat gali atsirasti esant šiose taisyklėse numatytoms

aplinkybėms.


9. NEMOKAMAI AR SU NUOLAIDA TEIKIAMOS PASLAUGAS

9.1. Įmonė turi teisę nuspręsti teikti kai kurias Paslaugas su nuolaida ar nemokamai. Visa informacija

apie Paslaugas, kurioms taikoma nuolaida, kurios teikiamos papildomai prie pagrindinių paslaugų ar


nemokamai nurodoma prekybos taškuose, interneto svetainėje, tiesiogiai kreipiantis į Įmonę arba

paskelbiama kita Įmonei priimtina forma.

9.2. Asmenys Įmonės iniciatyva turi teisę nemokamai susipažinti su interneto svetainėje pateikiama

informacija, taip pat gauti Įmonės pateikiamą naudingą informaciją (reklamą, informacinius pranešimus

ir pan.).


10. KITOS SVARBIOS SĄLYGOS

10.1. Įmonė neteikia jokių garantijų savo teikiamoms Paslaugoms, išskyrus kai garantijos yra privalomos

ir atitinkamų Paslaugų teikimui taikomos pagal galiojančių teisės aktų nuostatas. Tokiu atveju garantija

teikiama minimalia leistina teisės aktuose nustatyta apimtimi, išskyrus atvejus, kai pati Bendrovė aiškiai

nurodo, kad garantija atitinkamoms Paslaugoms yra teikiama kitokia (didesne nei minimalia leistina)

apimtimi.

10.2. Įmonė neatsako už interneto svetainėje ar prekybos taškuose pateikiamos informacijos išsamumą

ir pilnumą. Įmonė paprastai interneto svetainėje ir prekybos taškuose pateikia paslaugas teikiančių

asmenų jai pateiktą informaciją. Išsamesnės ar papildomos informacijos ieškantys asmenys gali kreiptis

tiesiogiai į Įmonę, tačiau pastaroji platesnę informaciją, jei ji Įmonei asmens kreipimosi metu nėra

žinoma, pateiks tik susisiekusi su paslaugas teikiančiais asmenimis arba nukreips besikreipusius asmenis

tiesiogiai bendrauti su paslaugas teikiančiais asmenimis.

10.3. Visi ginčai su Įmonė sprendžiami derybų būdu. Jei taikiomis derybomis nepavyksta išspręsti kilusių

ginčų, jie, neatsižvelgiant į galimus galiojančių įstatymų nuostatų prieštaravimus, bus sprendžiami

vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir tik Lietuvos Respublikos teismuose.

10.4. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos

tarnyba, adresas Vilniaus Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė

vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt


11. BAIGIAMOSIOS SĄLYGOS

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.3. Šios Taisyklės gali būti atnaujinamos. Bilietų platintojas informuoja pirkėjus apie atnaujinimus,

Interneto svetainėje pateikdamas naują Taisyklių variantą kartu su atliktų korekcijų data.

11.4. Jeigu bet kuri šių Taisyklių nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata

nedaro įtakos likusių Taisyklių nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

11.5. Šios redakcijos Taisyklės galioja nuo jų paskelbimo interneto tinklalapyje dienos.


KONTAKTAI

Jeigu kyla papildomų klausimų, susisiekite su mumis:

Elektroniniu paštu: info@creators.lt.

Telefonu: +370 60404444